Avlsinformationer

Avlen med Prazsky Krysarik.

Man har kunnet spore avlen af Prazsky Krysarik langt tilbage i tiden. Avlen startede først rigtigt d. 12. oktober 1980, da den tjekkiske sammenslutning af opdrættere besluttede at indskrive racen i opdrætsregisteret, og følge CMKU. Den første registrerede opdrætter var Fru. Libuše Ondroušková fra Starkoč nær Náchod, nordøst for Prag. Hun etablerede den første kennel ved navn Odkaz Středověku, hvilket betyder ”Kulturarv fra middelalderen”. Her blev den første tæve Anni Odkaz Středověku født i det første kuld af tæven Kikina og hannen Filipa den 12. september 1982.
Igennem tiden har racen ændret sig i størrelsen. Standardvægten blev sat op til en idealvægt på 2,6 kg efter krav fra FCI, fordi de anså at den var for lille. Man har godkendt nye farver og flere lande har optaget racen i deres kennel klub. Der har været åben og lukket for optagelse af hunde uden stamtavke på hjælperegister. Men den er åbnet igen i Tjekkiet. Den 19. januar 2008 besluttede man på et møde i den tjekksike klub at skrive langhåret udgave ind i standarden.
Ved udgangen af 2008 blev der stoppet for optagelse af hunde i hjælperegistret uden stamtavle. Men den blev kort tid efter åbnet igen med flere krav på enkelt hunden. Hjælperegistret blev oprettet i sin tid for mange år siden, fordi man havde mangel på avlshunde og nyt blod. Det gav en ny mulighed for at finde flere avlsdyr. Med de nye krav skal hunden være 110 % i orden. For Black/Tan skal de have ALLE tænder plus P1’er. For farvede er det Avlsrådet’s beslutning ved afstemning om den må mangle P1’er, hvis de ser værdier i hunden som kan videreføres.
En hund som skal optagelse på hjælperegistret skal på bonitace med DNA profil og derefter godkendes på 2 udstillinger. Den er først rigtig godkendt når dens hvalpe bliver avlsgodkendt på en bonitace. Derefter for hunden sin stamtavle. Klubben gør det for at se, hvordan afkommet lever op til standarden. Det kan være, det er den fineste lille Prazsky Krysarik, som er blevet godkendt, men den avler noget helt andet, fordi man ikke ved, hvad der ligger bag hunden. Et større stykke arbejde.
Vi har 3 hunde i Danmark som er optaget i hjælperegistret for hunde uden stamtavle. Zi-Zi og Misha der er ejet af Line Krestensen fra Brøndby, og Tiny som er ejet af Konny Lyngsø.
Den 31/12-2005 havde man i alt registeret 2.435 Prazsky Krysarik hvalpe i den tjekkiske klub. Ved udgangen af 2011 var tallet 4.089.

Blodlinjer

Figur 1

Blodlinjerne er en af grundene til, at racen endnu ikke er godkendt af FCI. Prazsky’erne har kun 3-4 forskellige blodslinjer i deres avl, hvor de mindst skal have 5-7 for at blive FCI godkendt. Derfor er udvælgelsen af avlsdyr meget vigtig.

Avlsmetode

Baggrunden for al hundeavl er udvælgelsen af avlsdyr. Målet i avlen er, at næste generation skal være endnu bedre end den foregående. Der er virkelig mange parametre at tage hensyn til ved udvælgelsen af avlsdyret. Ofte ønsker man at forbedre specielle egenskaber, f.eks. evnen til at fungere som jagt-, eller vagthund. Samtidig er sundhed en vigtig del af avlen. Gode, sunde hunde lever længere. Det ønsker en hver opdrætter for sine hundes afkom. Til sidst er der hundens udseende – dens eksteriør – som findes beskrevet i racestandarden.
Jo flere forskellige parametre, man lægger i sit arbejde med udvælgelsen af avlsdyr, jo længere tid vil der gå, før resultatet kan ses. Dvs. det tager ikke lang tid at gøre en race f.eks. mere kortbenet, som vi f. eks. har set i vores race. Derimod tager det lang tid at få bygget det op igen – mens man samtidig også vil have sunde hunde med godt temperament og i øvrigt korrekt eksteriør som beskrevet i standarden. Derfor er det meget vigtig, at man lægger meget arbejde i sin udvælgelse af avlsdyr og finder en han/tæve, som kan forbedre fejlene hos den enkelte hund. Da vores race i mange har haft mangel på gode avlsdyr, har man måttet åbne op for Prazsky Krysarik uden stamtavle, som kunne leve op til racestandarden.
Vi har vi set en masse indavlede fejl, f. eks. lange og korte ben, lange, små og store kroppe osv.
Det kan være let at falde for fristelsen, og udelukkende selektere for en egenskab, men derved går helheden tabt. Målet er derfor at prioritere de parametre, man anser for vigtigst i hver enkelt race, og arbejde efter dem.

Indavl/linieavl

Slægtskabet imellem: Grad i %: Parring imellem: Indavlsgrad hos afkommet:
Forældre 50 % Forældre 50 %
Helsøskende 50 % Helsøskende 25 %
Halvsøskende 25 % Tante/Onkel 12,5 %
Bedsteforældre 25 % Bedsteforældre 12,5 %
Fætter/Kusine Halvsøskende 12,5 %
Fætter/Kusine 6,25 %

Indavl forklares som: “avl mellem familiemedlemmer, der er tættere beslægtet end racens gennemsnit”. I vores race er det næsten umuligt at finde et avlsdyr uden samme familiemedlem gentages flere gange på stamtavlen. Det er en af grundene til, at racen ikke er FCI godkendt, da man mindst skal have 5 rene blodlinier.
Som hovedregel bør man ikke parre tættere end fætter/kusine hvis indavlsgraden er på 6,25%
Argumentet for at bruge indavl er ofte, at man ønsker at stabilisere bestemte egenskaber i racen.
Ved en parring mellem beslægtede familiemedlemmer har opdrætteren ofte nemmere ved at forudsige udfaldet af afkommet. Det kan f. eks. være forskellige gener og specielle egenskaber hos forældrene.
Længere tids indavl vil ofte medføre en såkaldt “indavlsdepression”, der betyder at frugtbarhed og livskraft nedsættes. Der ses flere tomme tæver, færre hvalpe i kuldene, større hvalpedødelighed og nedsat sædkvalitet hos hanhundene.

Hvordan tjekker jeg indavlen?

Man går ind på Hundeweb. Herefter vælger man “Min side” i menuen foroven, og herefter vælger man “Hundedatabasen” i menuen til højre. Her indtaster man registreringsnummeret på den tæve, man skal have parret. Herefter fremkommer tævens stamtavle med et felt, hvor der står “Fiktiv stamtavle”. Når du trykker på det, kan du indtatse registreringsnummeret på den hanhund, du har tænkt at benytte. Så viser systemet dig en fiktiv stamtavle inkl. indavlskoefficienten.
I DKK beregnes indavlskoefficienten på tre generationer, der anvendes ved administrationen af de etiske regler. Reglerne siger, at det ikke er tilladt et parre to hunde, hvis afkommet får en indavlskoefficient over 6,25 %. DKK anbefaler dog, at man som opdrætter orienterer sig om indavlsgraden af det planlagte kuld, ved selv at gennemføre beregningen på flere generationer.
Efter flere forespørgelser er det nu muligt på “Fiktiv stamtavle” at vælge, hvor mange generationer der skal vises og med eller uden indavlskoefficienter. Her kan du selv vælge, om du vil have stamtavlen vist (ikke printet) i 3, 4, 5, 6, 7 eller 8 generationer.
Du kan samtidig ved “Stamtavlemarkeringer” vælge om du vil have indavlskoefficienten vist med farveangivelse af de hunde som der er indavl på.
Indavlskoefficienten ændrer sig i takt med, hvor mange generationer, du vælger at få vist. Pt. er den indavlskoefficient, DKK benytter, den der er beregnet på 6 generationer. Det er den indalvskoefficient, der vises på hunden og på PDF-stamtavlen i 3 generationer (som kan udskrives).

Kompensations-avl

Kompensations-avl er parring af individer, der skal kompensere for hinandens “fejl og mangler”.
Hvis tæven har en fejl, kan man undgå denne hos hvalpene ved at parre med en hanhund, som kan rette op på fejlen. Kompensation betyder at man erstatter noget manglende ved tæven og forstærker det ved at parre med en hanhund uden disse fejl, for at forbedre afkommet. I det store hele skal hanhunden komme fra en linie, der er kendt for at forbedre netop den fejl tæven har. Ellers kan det gå hen og forstærke fejl hos tæven. Her skal den generelle kvalitet være i orden hos begge hunde, ellers kan der opstå helt andre fejl på afkommet, der i sidste ende kan medføre at afkommet ikke kan avlsgodkendes. Systemet er i princippet simpelt, men det kræver et vist kendskab til racens avlshunde hos opdrætteren – eller avlsvejlederen. Det er absolut nødvendigt at bruge en korrekt han, og ikke en der afviger i den modsatte retning! Hvis din tæve har stejle vinkler, så brug en korrekt vinklet han – ikke en overvinklet.

Matadoravl

Hanner Kuld Hvalpe Hanner Tæver
NERO z Amálčiny zahrádky 20 49 28 21
ATÝSEK Dar minulosti 18 42 15 27
NOČEK z Jeřici 18 33 17 16
YANEK z Jeřic 17 42 20 22
DAN Kolouškova studánka 15 29 13 16
ERIK od Hradu Bradlec 13 42 20 22
HEŘMAN Černá orchidej 11 25 7 18
OSKAR Černý ranch 11 20 7 13
FALKO z Amálčiny zahrádky 9 21 13 8
FALKO z Amálčiny zahrádky 9 21 13 8
DENNY Agent Arnak 9 18 6 12
YUKI z Vyšehradského podhradí 9 14 6 8
KIMMI Maskot Bohemia 8 30 18 12
DARÝSEK Dar minulosti 8 19 8 11
ERIK z Amálčiny zahrádky 8 13 4 9
LORD z Vyšehradského podhradí 7 18 11 7
PUWI z Vyšehradského podhradí 6 21 10 11
RARÁŠEK z Jeřic 6 12 4 8

Beskrivelsen af matadoravl er når en bestemt hanhund pludseligt bliver meget populær, og i en periode parrer en meget stor del af racens tæver. Derfor vil næste generation mere eller mindre blive beslægtede, og indavl næsten uundgåeligt. Dette gør den genetiske variation mindre, men i små racer er det meget svært at undgå. Genetikerne siger, og DKK råder til, at en hanhund bør, gennem hele sin levetid, ikke blive far til mere end 25 % af det gennemsnitlige antal hvalpe registreret årligt. Antallet af børnebørn efter en hanhund bør ikke overstige 50 % af det årlige antal registrerede hvalpe.

Imellem 2004-2011 blev der født 691 kuld, hvori der var 1635 hvalpe. 756 hanner og 879 tæver. 138 hanner blev anvendt i avlen.

Et overblik over den danske avl. Disse hanner blev brugt i avlen fra 2007 til 2017:

Tiny 9
Sagir Z Vysehradského Podhrad 7
C-Alex Weversteds Pr Pk-Dk 7
Florian Nermin 6
Felix Cekanka 4
Vagabond Proper Puppy 3
Freddie Mercury Fedar 3
Yanek Z Jeric 3
Leopold Cayen Poly Fedar 3
Horymir Nermin 2
Hr.Albert PK.DK 2
Encimor Proper Puppy 2
Albert Zlonicky zvonek 1
Campino vom Lausitzblick 1
Gary Agaricus 1

 

Danske kuld fra 2007-2017.

Kennel Hola Dancia
Albert Zlonicky zvonek – Carmen Ranni Svit
Født: 04.10.2008. 1 han.

Freddie Mercury Fedar – Clea Z Pískovcového Iomu
Født: 26.04.2011 2 han – 1 tæver.

Sagir Z Vysehradského Podhradí – Clea Z Pískovcového Iomu
Født: 25.04.2013 1 han – 2 tæver.

Kennel Keyshia’s
Encimor Proper Puppy – Amazonka Kryspínova tvrz
Født: 15.12.2009. 1 han – 1 tæve.

Horymir Nermin – Amazonka Kryspínova tvrz
Født: 09.06.2013. 2 tæver.

Vagabond Proper Puppy – Crested Clan I’m A Super Bride
Født: 13.08.2016. 1 han – 2 tæver.

Kennel Excellent Pearl’s
Yanek Z Jeric – Micha
Født: 15.01.2012. 3 hanner

Leopold Cayen Poly Fedar – Micha
Født: 03.08.2013. 1 han – 2 tæver

C-Alex Weversteds Pr Pk-Dk – Micha
Født: 09.06.2016. 1 han – 1 tæve.

Kennel Weversteds Prazsky
Gary Agaricus – Marlenka Cekanka
Født: 20.10.2011. 1 han.

Kennel Littlebigbeauty
Sagir Z Vysehradského Podhradí – Shirley Cekanka
Født: 12.12.2012. 1 han – 1 tæve.

Felix Cekanka – Gwendallyn Gio Gi Fedar
Født: 03.07.2014. 3 hanner – 1 tæve

Kennel Little Beauty Souls
Campino vom Lausitzblick – Crested Clan I’m A Super Beauty
Født: 15.11.2016. 1 han.

Birgit Sørensen.
Florián Nermin – Shakira Luky Tria Fedar
Født: 09.07. 2011. 1 han

Florián Nermin – Shakira Luky Tria Fedar
Født: 31.01.2012. 1 han – 1 tæve.

Florián Nermin – Shakira Luky Tria Fedar
Født: 12. 03. 2013. 3 tæver.

C-Alex Weversteds Pr Pk-Dk – Only My Olivia Gi Fedar
Født: 06,09,2014. 2 hanner.

C-Alex Weversteds Pr Pk-Dk – Only My Olivia Gi Fedar
Født: 11.03.2016. 1 han – 2 tæver

Leon Jensen
Tiny – Princezna z Jeric
Født: 16.07.2014. 3 tæver

Hr.Albert PK.DK – Princezna z Jeric
Født: 03.11.2015. 1 han – 1 tæve.

Heidi Blindkilde
Sagir Z Vysehradského Podhradí – Evita Queen Lu Fedar
Født: 17.06.2015. 1 han – 1 tæve.

Hannah Mollerup
Tiny – Missy z Chržínského ranče
Født: 2012. 1 han – 1 tæve.

Konny & Jan Lyngsø
Tiny – Melisa od Hradu Bradlec
Født: 14.04.2013. 2 hanner.

Tiny – Melisa od Hradu Bradlec
Født: 06.10.2014. 1 han – 1 tæve.

Samlet er der avlet 24 kuld og 54 hvalpe i Danmark.

Kennel Little Beauty Souls og Kennel Keyshia's

Kennel Keyshia's

Kennel Excellent Pearl's

Leon Jensen