Hvalpe

Anskaffelse af hvalp

Når man har besluttet sig for at anskaffe sig en PK-hvalp, går eftersøgningen af en passende hvalp i gang. Det kan være en både besværlig og langvarig proces.

Der findes kun få DKK-opdrættere herhjemme, så vil man have en hund med stamtavle, som evt. senere kan blive avls-godkendt og bruges til avl, kan man være nødt til at købe den i andre land, f.eks. Tjekkiet, Sverige, Norge, Tyskland eller andre godkendte lande i Europa. De godkendte danske opdrættere kan findes under Links.

Hvis man overvejer at købe en PK’er fra et tjekkisk opdræt, kan man tage kontakt til nogle af opdrætterne på opdrætterlisten, eller forsøge at skabe kontakt til en opdrætter ved at skrive i den tjekkiske klubs gæstebog. Fra tid til anden annonceres der også hvalpe til salg her. Endnu bedre er det at kigge i klubbens salgsliste.
Man kan også kontakte klubben for at få hjælp og vejledning i sin søgen efter ny hvalp. Vi har mange års erfaring i at hjælpe og rådgive folk med at få den rette hvalp hjem til de behov man har.

Fra tid til anden kan man se dansk-opdrættede PK-hvalpe uden stamtavle sat til salg i f.eks. Den Blå Avis og påGipote.
Man skal være opmærksom på, at en del af disse hvalpe stammer fra hunde, der ikke overholder standarden, og oftest har den ene eller begge forældre ingen stamtavle. Derfor kender man ikke hvalpens forfædre, hvilket kan give problemer ved fortsat opdræt. Skal hvalpen derimod ikke bruges til opdræt, er stamtavlen uden betydning, ligesom det er mindre væsentligt, om den overholder standarden.

Vi vil på det kraftigste advare mod at købe importerede hvalpe af hundehandlere! Sådanne hvalpe har ofte levet under kummerlige forhold og er blevet taget for tidligt fra moderen. Det kan resultere i psykiske skavanker, sygdom og dårlig trivsel.

Vi anbefaler, at man besøger den familie, hvorfra man skal købe hvalpen og med egne øjne konstaterer, om forholdene er i orden, og hvalpen har fået en god start på tilværelsen.

Der er nogle forhold, som man skal være opmærksom på, hvis man vil hente en hvalp i udlandet?

 • Hvalpen skal være mindst 8 uger gammel på indførselstidspunktet.
 • Hvalpen skal være ID-mærket med tatovering og/eller chip.
 • Hvalpen skal ledsages af et EU-dyrepas.
 • Hvis hvalpen er over 3 måneder gammel på indførselstidspunktet, skal den være vaccineret mod rabies. Du kan læse mere om reglerne her
 • Hvis hvalpen er under 3 måneder gammel på indførselstidspunktet, behøver den ikke være vaccineret mod rabies. Det kræver dog, at man på forhånd har fået tilladelse hertil af den lokale fødevareregion. Ansøgning om tilladelse til indførsel af en hvalp uden rabies-vaccination skal ske senest 30 dage før indførselstidspunktet. Du kan læse mere om reglerne her

Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger:

 1. Dyrets art, race og fødselsdato.
 2. Dyrets ID-nummer (kan eftersendes, man skal dog være fødevareregionen i hænde senest 1 uge før indførselstidspunktet).
 3. Indførselssted og dato for indførslen.
 4. Ansøgerens navn og adresse.
 5. Hvis det ikke er ansøgeren selv, der henter hvalpen til Danmark, skal navn og adresse på den person, som har ansvaret for dyret under transporten oplyses.
 6. Opdrætterens navn og adresse.
 7. En skriftlig erklæring fra dyrets opdrætter om, at dyret er født hos opdrætteren, og at det ikke har været i kontakt med vilde dyr, som kan have været udsat for rabiessmitte. Den skriftlige erklæring skal være underskrevet af opdrætteren, men kan scannes ind og sendes via mail. Erklæringen kan også underskrives med digital signatur.
  Såfremt alle relevante oplysninger ikke er fremsendt til den lokale fødevareregion, senest 30 dage før det ønskede indførselstidspunkt (dog med undtagelse af ID-nr., som kan fremsendes senest 1 uge før indførslen), kan behandlingen af ansøgningen normalt ikke komme på tale.

Du kan finde din lokale fødevareregion her.

Hvalpe til salg

I henhold til DKK’s bestemmelser må specialklubber ikke medvirke til salg af hvalpe uden stamtavle.
Da DPKK iflg. klubbens love arbejder for at få racen anerkendt af DKK har bestyrelsen besluttet, at klubben ikke fremover kan medvirke til salg af hvalpe uden stamtavle.
Iflg. DKK’s bestemmelser må medlemmer af DKK ikke annoncere med eller medvirke til salg af hvalpe uden stamtavle. Evt. “hovsa-kuld” må kun afhændes til kost-pris.

Der er pt. ingen hvalpe til salg.